4 Ens 3 Ukendte
14 October 2020

4 Ens

De 4 ens er geometriske abstraktioner med interne konstruktioner og systemer.

De sætter fokus på rumlig diversitet – hvordan kan noget homogent og ensartet fremstå mest muligt forskelligt, kun ved brugen af nogle få simple greb som form og opbygning, placering og materialitet?

3 Ukendte

De 3 ukendte er fragmenter med bekendte teksturer. Her er det variationen i det heterogene og taktile, som går på tværs af det geometriske og samlende. Opløsning, genskabelse, sløring og sammensætning er dækkende udsagn for bearbejdningen af de 3 ukendtes basisgeometrier.

Værkerne giver en levende oplevelse af subtile forskelle i ellers utilgængelige objekter og kalder på beskuernes nysgerrighed til opdagelse af værkerne.

Officinet, december 2020

Foto: David Stjernholm / @david_stjernholm